Disclaimer

In deze disclaimer vertellen wij u hoe we het gebruik van onze website organiseren en hoe u om dient te gaan met de informatie die u hier kunt vinden. Daarnaast kunt u meer over de akkoordverklaring en onze beveiliging en aansprakelijkheid lezen.

Disclaimer en akkoordverklaring
We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de informatie in deze disclaimer te wijzigen of te vervangen wanneer we dit nodig achten. Daarnaast zijn de voorwaarden in deze disclaimer van toepassing op de gehele website. Wanneer u onze website gebruikt, gaat u akkoord met de voorwaarden die we hier bevatten. Daarom bent u ook verplicht om aan deze verordening te voldoen en kunnen we ervoor kiezen om overtredingen te bestraffen.

Gebruik van onze website
U kunt onze website gebruiken om informatie te verzamelen over een groot aantal verschillende producten en diensten. Zorg ervoor dat u deze informatie alleen voor een informatief doel gebruikt, aangezien dat de manier is waarop we het bedoeld hebben. Bovendien bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de controle op het voldoen van de producten aan de wettelijke eisen en eigen wensen. De informatie die wij hier op deze website tonen is volledig objectief. We bedoelen onze vergelijkingen nooit als een advies of een aanbeveling, waardoor wij u vragen hier niet op die manier naar te handelen. Maak op basis van de objectieve informatie op onze website altijd een eigen keuze, op het moment dat u besluit producten of diensten aan te schaffen.

Plaatsen van uw bestelling
Het is niet mogelijk om een bestelling te doen op onze website, we verwijzen u hiervoor graag door naar de website van de verschillende aanbieders. U bent daarom dan ook volledig zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en communicatie met de verschillende aanbieders en de afhandeling van uw bestelling.

Eigendom
Alle informatie die u op deze website kunt vinden is ons eigendom, u mag dit niet zomaar gebruiken anders dan voor persoonlijke doeleinden. U mag hiervoor dan ook alleen gebruik maken van uw internetbrowser. Er hangt zowel auteursrecht als intellectueel eigendom aan de informatie die beschikbaar is gesteld voor u op deze website, waardoor het niet is toegestaan om dit over te nemen of op een andere manier beschikbaar te maken. Dit is alleen toegestaan wanneer u daar nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ons voor heeft gekregen.

Beveiliging en aansprakelijkheid
We doen er op deze website alles aan om de verschillende pagina’s zo goed mogelijk te beveiligen. We aanvaarden als gevolg daarvan dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit illegaal door derden toegepaste software, virussen of andere schadelijke bestanden. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als het gevolg van het gebruik van deze website. Vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze website gaat u automatisch akkoord met alle gestelde voorwaarden.