Vaco controleert bandenservicebedrijven op certificeringseisen

[ad_1]

Bandenbrancheorganisatie Vaco heeft Vibber opdracht gegeven bandenservicebedrijven steekproefsgewijs te controleren op de certificeringseisen van de sector Bandenservice. Een Vaco Erkend- en Vaco MVO+ gecertificeerd bandenservicebedrijf bewijst daarmee te voldoen aan een breed pakket eisen. Zo wordt de vakkennis, ervaring, werkplaatsuitrusting, veilig en gezond werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen gecontroleerd.

De sector Bandenservice onderscheidt de basiseisen waaraan alle leden van de sector Bandenservice moeten voldoen en de MVO+ eisen voor leden die zich willen profileren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de bedrijven die zich voor MVO+ laten certificeren wordt een aanvullend pakket van eisen gesteld, voor onder andere milieu, energiebesparing, behandeling van klachten, het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij (sociale projecten) en duurzame inzetbaarheid.

Vibber maakt telefonisch afspraken met de bedrijven die in de steekproef vallen.
De auditor van Vibber controleert tijdens de rondgang of het bedrijf aan de eisen voldoet. Als tijdens het bezoek punten van verbetering worden vastgesteld, zullen Vibber en Vaco het betreffende bedrijf waar mogelijk ondersteunen bij de invulling hiervan.

Vaco meldde recent met zijn zomercheckcampagne begonnen te zijn.

[ad_2]

Source link

Translate »