Nederlandse immigratiedienst behandelt veel migranten naar Nederland als fraudeurs, beweren experts – DutchReview

[ad_1]

Migranten naar Nederland worden oneerlijk behandeld en worden vaak als fraudeur bestempeld als ze simpele fouten maken bij de aanvraag. Dit leidt ertoe dat veel asielzoekers een uitkering mislopen en in sommige gevallen zelfs hun Nederlandse verblijfsvergunning verliezen.

Vorige week publiceerden wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen hun bevindingen in het Nederlands Juristenblad. Ze stelden vast dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zich te strikt aan de immigratiewetten houdt. Ze maakten vergelijkingen tussen de behandeling van migranten en het recente kinderbijslagschandaal, waarbij duizenden ouders in Nederland ervan werden beschuldigd frauduleuze aanvragen voor kinderopvangtoeslag te hebben ingediend.

Geen verantwoording voor de mensheid

Volgens de onderzoekers bestempelt de IND migranten vaak als fraudeurs als ze onjuiste of onvolledige papieren voor hun verblijfsvergunning indienen. Zonder wettelijke status als inwoner is het moeilijker om te werken en een uitkering te krijgen voor zorg en huur. Dit heeft niet alleen gevolgen voor degenen die een verblijfsvergunning aanvragen, maar ook voor degenen om hen heen.

De Kinderombudsman (een onpartijdige klachtenbehandelaar) heeft hierover al zorgen geuit, meldt de NOS. Ze sprak haar bezorgdheid uit over het feit dat mogelijk duizenden Nederlandse kinderen in armoede dreigen te vervallen omdat ze een ouder hebben zonder legale verblijfsstatus.

Hoe kunnen we hiervan leren?

De voorzitter van de afdeling bestuursrecht gaf aan te willen leren van de tekortkomingen van de kinderbijslagaffaire. Hij kondigde ook een herziening aan van eerdere uitspraken en zei: “we willen zien of er onevenredige gevolgen zijn voor burgers op andere gebieden, zelfs als de wet vereist dat de rechter streng optreedt.”

Wat zijn jouw ervaringen met immigratieprocessen in Nederland? Laat het ons weten in de comments.

Feature afbeelding: William Fortunato / Pexels

[ad_2]

Source link

Translate »