Nederlands gemeenschapsinitiatief helpt bij het opvoeden van kinderen – DutchReview

[ad_1]

Sinds corona onze kusten trof, werd ik me pijnlijk bewust van het isolement van onze kleine expatfamilie, zonder uitgebreide familie of levenslange vrienden om fysiek op te vertrouwen. De realiteitscheck was dat hoe solide ons gezin ook is, het leven onverwacht stress op elk gezin kan leggen, relaties en mentaal welzijn op de proef kan stellen.

Hoewel er iets speciaals was aan onze kleine familiebubbel en meer quality time doorgebracht met mijn kleine jongen, overweldigde me soms de balans tussen huiswerk, thuisonderwijs en sociaal isolement.

Echte burenhulp zou deze druk kunnen verlichten, daarom vond ik het idee van Buurtgezinnen zo aantrekkelijk.

Wat is Buurtgezinnen?

Buurtgezinnen is een sociaal, maatschappelijk initiatief in Nederland vanuit het idee dat er een dorp nodig is om een ​​kind op te voeden. Hun motto: “opvoeden doen we samen‘, vertaalt zich in ‘we leiden samen op’.

Gezinnen die zich om wat voor reden dan ook overweldigd voelen, worden gematcht en ondersteund door een ander buurtgezin dat daar de huidige middelen voor heeft. Het kan worden vergeleken met respijtzorg, waar kinderen extra aandacht krijgen en ouders een pauze krijgen, maar het wordt georganiseerd op gemeenschapsbasis, buiten het formele sociale zorgsysteem.

Onder begeleiding van de lokale coördinator Buurtgezinnen spreken de twee gezinnen af ​​hoe deze ondersteuning eruit gaat zien en hoe vaak.

Wie is ermee begonnen en waarom?

Leontine Bibo, de oprichter van Buurtgezinnen, is van mening dat dit sociale initiatief, gemeenschapsondersteuning, het samen opvoeden van hun kinderen, een gestresste gezinssituatie vaak kan de-escaleren, waardoor deze niet verergert en zelfs implodeert.

Foto-van-vrouw-thuiswerken-met-kinderen
Het afgelopen jaar heeft voor velen de stress van het gezinsleven vergroot. Afbeelding: Ketut Subiyanto/Pexels

Volgens Leontine kunnen Buurtgezinnen ertoe bijdragen dat kinderen veilig en gelukkig in hun eigen huis kunnen opgroeien zonder naar een pleeggezin te gaan. Leontine is een ervaren crisispleegzorgouder, moeder, oma en ondernemer. Ze heeft een passie voor het welzijn van kinderen die opgroeien in hun eigen gezin.

Voordelen van dit initiatief

Een intern onderzoek (2018) toonde opmerkelijke positieve effecten voor zowel ouders als kinderen.

Top zes voordelen voor kinderen

 • een uitbreiding van hun eigen wereld en ontwikkeling
 • gelukkiger voelen
 • meer sociaal contact
 • meer zelfvertrouwen
 • betere schoolprestaties
 • een afname van gedragsproblemen

Top zes voordelen voor ouders

 • uitstel en minder ouderlijke stress
 • een uitgebreid lokaal netwerk
 • een positievere kijk
 • meer zelfvertrouwen
 • een uitbreiding en ontwikkeling van hun eigen opvoedingsvaardigheden
 • participatie van de gemeenschap

Een externe studie die in 2020 werd uitgevoerd, ondersteunde veel van deze bevindingen en benadrukte de voordelen die ook door de ondersteunende familie werden behaald. Deze studie suggereerde dat er een nog sterkere focus zou kunnen zijn op primaire preventie, het helpen van gezinnen met minder ernstige problemen die zich overweldigd en sociaal geïsoleerd voelen.

Waar kun je meedoen?

Veel gemeenten verwelkomen Buurtgezinnen en zien het als een preventief initiatief. Momenteel werken ze nauw samen met meer dan 80 gemeenten in heel Nederland.

Helaas heeft een gezin alleen toegang tot hun diensten als het is ingeschreven bij en woont in een gemeente die Buurtgezinnen onderschrijft.

Wie kan deelnemen?

Zowel hulpgezinnen als hulpgezinnen hebben verschillende achtergronden, met verschillende vaardigheden en verschillende problemen. Buurtgezinnen vereist dat alle deelnemende gezinnen open en eerlijk zijn naar hun gematchte gezin, nauw samenwerken met de coördinator Buurtgezinnen en zich houden aan de huisregels en gezinsafspraken.

Vraaggezinnen (Gezinnen aanvragen)

Gezinnen die om ondersteuning vragen, kunnen elk gezin zijn, met kinderen van alle leeftijden, die zich overweldigd voelen door hun dagelijkse ouderlijke stress en strijd; de ernst en de problemen verschillen van familie tot familie. Deze familie heeft misschien geen netwerk van buren, uitgebreide familie of vrienden tot wie ze zich in tijd van nood kunnen wenden, wat vaak het geval kan zijn als je een internationale familie bent.

Voorbeelden uit de praktijk van gezinnen die door dit initiatief worden ondersteund, variëren van eenoudergezinnen tot gezinnen met tieners, gezinnen met kinderen met gezondheids- of gedragsproblemen en vluchtelingengezinnen.

Soms is meer professionele hulp nodig omdat de problemen te ernstig zijn voor de ondersteuning van een ander gezin. De coördinator Buurtgezinnen beoordeelt elke situatie, maar voorbeelden waarbij dit initiatief misschien niet de beste keuze is, zijn:

 • ernstige verslaving of psychiatrische problemen
 • een onveilige situatie die kinderbeschermingsmaatregelen vereist
 • ernstige verstandelijke beperking van kind of ouders
 • een te grote taalbarrière die elke communicatie verhindert
 • wanneer verbitterde echtscheidingsprocedures en voogdijgevechten actief zijn

Steungezinnen (Ondersteuning van gezinnen)

De soorten hulpgezinnen zijn divers. Het kan een gezin zijn met kinderen, grootouders of volwassenen zonder kinderen. Het ondersteunende gezin moet echter ervaring hebben met het opvoeden van kinderen – en voldoende tijd om te bieden. Dit tijdsbestek wordt overeengekomen tussen de twee families, maar het varieert van een halve tot een dag per week.

Foto-van-vrouw-en-kinderen-in-tuin-met-baby-kruipt-op-gras
Veilige ondersteuning zal worden gevonden binnen uw gemeenschap. Afbeelding: Jordan Rowland/Unsplash

De veiligheid van de kinderen staat voorop en het begeleidend gezin dient een VOG te tonen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een VOG af voor een persoon die geen strafrechtelijke veroordeling heeft of problemen heeft met de wet.

In een interview zei oprichter Leontine dat er geen ideale gezinnen zijn. Toch wordt verwacht dat een ondersteunend gezin kinderen liefheeft en respecteert, oprecht een naaste wil steunen en niet de waarden, benadering, beslissingen of het gedrag van een andere ouder veroordeelt.

Er is een online competentietest om te kijken of jij geschikt bent.

Een stapsgewijs proces

Om deelnemer te worden van Buurtgezinnen zijn er een aantal stappen:

 1. Meld je dan via de website aan als steun- of hulpgezin.
 2. De lokale coördinator Buurtgezinnen overlegt met het verzoekende gezin welke ondersteuning zij nodig hebben.
 3. Samen schrijven ze een ondersteuningsprofiel op.
 4. De coördinator gaat vervolgens op zoek naar een geschikt lokaal steungezin.
 5. De coördinator matcht twee gezinnen in dezelfde gemeente.
 6. De coördinator begeleidt de twee gezinnen tijdens een gesprek om tijd, begeleiding en huisregels af te spreken.
 7. Er komt een proefperiode.
 8. Na een half jaar evalueert de coördinator in samenwerking met beide gezinnen deze relatie om te kijken of het een goede match is en of de overeenkomst voor iedereen werkt.

Dus wil je hulpgezin worden of heb je wat extra hulp nodig voor het welzijn van je gezin? Doe dan mee aan de Buurtgezinnen community. Een beetje gemeenschapszin en vriendelijkheid kunnen ons allemaal op weg helpen in deze buitengewone tijden.

Had u al eerder van dit initiatief gehoord? Vertel ons je mening in de reacties hieronder!

Feature Afbeelding: Tyler Nix/Unsplash

[ad_2]

Source link

Translate »